Projekcia stavieb

V rámci sekcie PROJEKCIA STAVIEB Vám ponúkame komplexné vypracovanie projektových dokumentácií v oblasti pozemných stavieb pre stupne:

– architektonická štúdia
– projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
– projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
– realizačná projektová dokumentácia
– projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
– zmena projektovej dokumentácie pred dokončením
– návrh interiéru
– návrh farebného riešenia fasády

Ponúkame Vám aj komplexnú inžiniersku činnosť:

– vybavovanie územného rozhodnutia
– vybavovanie stavebného povolenia
– vybavovanie kolaudačného rozhodnutia
– vybavovanie vyňatku z PPF, vyjadrenia od správcov sietí a ostatné

Stavba na kľúč