Realizácia stavieb

V rámci REALIZÁCIE Vám ponúkame KOMPLETNÚ DODÁVKU STRIECH a STAVIEB:

– tesárske práce
– klampiarske práce
– pokrývačské práce
– dodávka a montáž strešných okien
– kompletná dodávka materiálu pre strešné konštrukcie

– samozrejme Vám ponúkame aj ostatné materiály a práce súvisiace s výstavbou