Realizácia striech a stavieb           Projekcia stavieb
                                                                                                                              Externé vedenie účtovníctva          Inžinierska činnosť

                     NOVOSTAVBA ZÁHRADNEJ CHATY V OBCI KONSKÁ - SEPTEMBER 2012

Projektom pre stavebné povolenie je novostavba záhradnej chatky v katastrálnom území obce Konská, okres Žilina. Objekt sa nachádza v intraviláne obce, v zastavanom území. Parcela je evidovaná ako záhrada a je vo vlastníctve stavebníka. Terén je rovinatý. Prístup na pozemok je z poľnej cesty. Objekt je navrhovaný ako samostojaci. Nosnou konštrukciou objektu je oceľový skelet dvoch unimobuniek, ktoré sú navzájom k sebe pripevnené zvarmi. Konštrukcia unimobuniek je položená na základových pätkách, ktoré sú vyhotovené do nezámrznej hĺbky 1,2 m. Pod základovými pätkami je navrhovaný štrkový podsyp. Nad konštrukciami unimobuniek je vyhotovená krovová sústava so stĺpikov, väzníc, krokiev a klieštin.
Autorom návrhu je Ing. Ján Hrabovský.

PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA STAVBY

      Zastavaná plocha = 28,92 m2
      Spevnené plochy = 13,34 m2
      Obostavaný priestor = 119,15 m3
      Podlahová plocha 1.NP = 20,82 m2
      Podlahová plocha 2.NP = 25,25 m2
      Celková podlahová plocha = 46,07 m2

Objekt bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 37°, s jednou stranou dlhšou, ktorá umožní prekryť vonkajšiu terasu. Zastavaná plocha objektu je 28,92 m2 a plocha terasy je 13,34 m2. Objekt má vonkajšie rozmery 4,78 x 6,05 m a terasa má vonkajšie rozmery 2,205 x 6,05 m. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Objekt má iba jeden vstup a to v prízemí. V 1.NP (prízemie) sa nachádza denná miestnosť s plochou 20,82 m2, v ktorej sa nachádza kuchynská linka, vykurovacie teleso v podobe kachiel a sedacia súprava. V 2.NP (podkrovie) sa nachádza spoločenská miestnosť a spálňa s plochou 25,25 m2, v ktorej sa nachádzajú postele a sedacia súprava. Ku objektu je pričlenená terasa s plochou 13,34 m2, ktorá je prestrešená predĺženou časťou strechy zo záhradnej chatky. Stavba bude slúžiť na účely trávenia voľného času, občasného prespávania a skladovania záhradného náradia.


ENERGETICKÁ BILANCIA OBJEKTU

   Potreba tepla na vykurovanie = 34,95 kWh/m3
   Potreba tepla na vykurovanie = 90,38 kWh/m2
   Energetická náročnosť objektu = C-vyhovujúca