Realizácia striech a stavieb           Projekcia stavieb
                                                                                                                              Externé vedenie účtovníctva          Inžinierska činnosť

                    NOVOSTAVBA PRÍSTREŠKU V OBCI BELÁ - JÚN 2013

         Predmetom projektu pre ohlásenie drobnej stavby je novostavba prístrešku pre auto v intraviláne obce Belá, okres Žilina. Jedná sa o objekt drevenej konštrukcie s krovovou sústavou, prestrešený sedlovou strechou. Objekt je navrhovaný ako samostojaci. Nosnou konštrukciou objektu tvoria drevené stĺpy navzájom spojené drevenými väznicami a stužujúcimi trámami. Objekt je prestrešený drevenou krovovou sústavou. Strešný plášť tvorí plechová krytina. Objekt bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 33°. Zastavaná plocha objektu je 23,77 m2. Objekt má vonkajšie rozmery 2,7 x 7,03 m. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Stavba bude slúžiť pre účely parkovania osobného automobilu.